Viking smykker i Norge

http://www.lyrdesign.no

Vikingsmykker var ofte meget godt laget med abstrakte og geometriske mønster, samt bilder av natur, dyr og mytologi. Det foretrukne materialet var sølv, men det var et vidt spekter av materialer og det gjenspeilet gjerne den sosiale statusen til bæreren eller meningen bak smykket. Mange av viking smykkene var knyttet til tro eller magisk krefter.

Smykkene har et spesielt design som var unikt for vikingene og deres kultur, og de har gitt arkeologer og historikere mye viktig informasjon om kulturen og levesettet i vikingtiden. Flere av smykkene var spesielt viktige i krigføring og ved naturlige katastrofer, da de var overbevist om at deres symbolikk hadde helende og beskyttende krefter.

 

Valknuten

Valknuten er et av de første symbolene som er funnet og det er flere teorier om betydningen av denne. De tre sammenknyttede knutene representerer gjenfødelse, starten på et nytt liv og utviklingen av liv. Det har også vært tolket som den fulle sirkelen av reinkarnasjon. En tredje tolkning er den av himmelen, helvete og jorden. 

 

Torshammer

Betydningen av Torshammeren ligger i navnet, og den symboliserer Tors hammer. Hammeren kom alltid i retur etter at den ble kastet og den skulle gi bæreren overmenneskelig styrke og kraft. Smykket ble normalt laget i sølv som et halssmykke.

 

Yggdrasil

Yggdrasil er livets tre og symboliserer selve kjernen i verden. I moderne kultur er den gjerne symbolisert med et eiketre eller eikeblader.

 

 

E-sigaretter på nett i Norge 

http://www.friskedrag.no 

I Norge har hovedsaklig salget av e-sigaretter vært begrenset til butikker på nett. Det er flere årsaker til dette, men hovedsaklig skyldes det et strengt regelverk som setter begrensninger på hvordan produktene kan fremvises i butikkene. E-sigaretten faller i følge Helsedirektoratet, inn under reguleringen som et tobakksurrogat og dermed er loven lik som for sigaretter. Det kan stilles spørsmålstegn ved denne tolkning da damp ikke inneholder tobakk eller andre stoffer som har likheter med tobakk, og heller ikke nikotin i Norge.

 

E-sigaretter som hjelpemiddel til røykeavvenning

Populariteten av e-sigaretter og damping skyldes hovedsaklig dens egenskaper som et effektivt alternativ til sigaretter. Det er nødvendigvis ikke et røykesluttprodukt, men et mindre skadelig alternativ. Selv e-juicen uten nikotin har vist seg å være effektivt, da det lar brukeren beholde vanen og mønstrene som ved røyken, men da uten alle giftstoffene i tobakken. Det har også begynt å tikke inn forskning på langtidseffektene av damping og det ser positivt ut.

 

Contact domain owner